ÉPÍTÉSZ TOVÁBBKÉPZŐ

TELJES anyag (MÉK: 2011/K/01)

Megrendelem

A megrendeléshes be kell jelentkeznie.

A távoktatási anyag újonnan NEM megrendelhető!

A korábban már megrendelt távoktatás tesztjei továbbra is teljesíthetők, illetve a már sikeresen vizsgázott résztvevők az anyagot szabadon letölthetik!

AZ AKTUÁLISAN MEGRENDELHETŐ ANYAGOT LÁSD LEJJEBB!

Jelen távoktatási anyag 14 előírt (kötelezően teljesítendő) és 24 javasolt (választható) anyagrészből áll. Az előírt anyagrészek mindegyikét, a javasolt anyagrészekből legalább 10 darabot teljesítenie kell.

A továbblépéshez kérjük, jelentkezzen be.
1. Jogi ismeretek
 

1.1. Építésügyi jogszabályi ismeretek, Építési Törvény

Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere, felépítésük, főbb fogalmaik
Az Építésügyi Törvény szerkezete, főbb előírásai

frissítés: 2013.06.23  Szerző: Kovács Imre
 
 
 
 

1.2. Közigazgatási hatósági eljárás

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, valamint az építésügyi hatósági eljárások általános szabályai. 
Építésügyi hatósági eljárás, építészeti-műszaki dokumentációk részletes szabályai. 
Az építésügyi hatóság szervezeti rendszere (ideértve a sajátos építményfajtákat is)
Közreműködő szakhatóságok és feladataik.
Szerző: Deutsch Mária
 
 
 
 

1.3. Az építésfelügyelet

Feladata, szervezeti rendszere
Az építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzések rendje
Az építésfelügyeleti bírság

frissítés: 2013.06.23  Szerző: Kovács Imre
 
 
 
 

1.4. Szerződések általános szabályai

Alakja, tárgya, tartalma, ajánlat, elfogadás
Mellékkötelezettségek: kötbér, foglaló, előleg
Építésügyi szerződések 
frissítés: 2013.06.10  Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

1.5. A szakmagyakorlás során alkalmazott főbb szerződésfajták

A tervezési szerződés
frissítés: 2013.06.10  Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

1.6. Az építészeti szerzői jog az építész szemszögéből

A szerzői jog jellege, tárgya, alanya, tartalma
Személyhez fűződő jogok, vagyoni jogok
A szerzői jog és a munkaviszony

Szerző: Vajai Tamás DLA
 
 
 
 

1.7. Az építészeti szerzői jog az ügyvéd szemszögéből

Alapfogalmak
Megsértésének jogkövetkezményei
A felhasználási szerződés

Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

1.8. Az építésügyi szakmagyakorlás általános követelményei

Szakirányú végzettség és gyakorlat
Jogosultsági vizsga
Névjegyzékbe vétel
Továbbképzés 

frissítés: 2013.06.10  Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

1.9. Építmények tűzvédelmi követelményei

Hazai tűzvédelmi szabályozás
Alapfogalmak
Homlokzati tűzterjedés
Éghető hőszigetelésű homlokzati bevonatrendszerek
Padlóburkolatok tűzvédelmi teljesítményei

frissítés: 2012.06.18  Szerző: dr. Takács Lajos Gábor
 
 
 
 

1.10. Speciális tervdokumentáció típusok

Talajmechanikai és geotechnikai dokumentáció. 
Kilátási-rálátási terv, látványterv, utcakép.
Biztonsági és egészségvédelmi terv

Szerző: Deutsch Mária
 
 
 
 

1.11. Az építőipari kivitelezés szabályai, dokumentumai

A kivitelezési tevékenység általános szabályai
A kivitelezés folyamata, résztvevői, feladat- és hatáskörük
A kivitelezési tevékenység folytatásának feltételei
Az E-napló

frissítés: 2013.06.23  Szerző: Kovács Imre
 
 
 
 

1.12. A jogról általában

Jogi környezet
Jogalkotás
Nyilvánosság
Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

1.13. Szerződések általános szabályai

Alakja, tárgya, tartalma, ajánlat, elfogadás
Mellékkötelezettségek: kötbér, foglaló, előleg
Építésügyi szerződések 
frissítés: 2013.06.10  Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

1.14. Munkajogi alapismeretek

Munkaszerződés, munkaviszony
Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

1.15. Környezetvédelmi, természetvédelmi és egyéb szakhatóságok

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóságok szerepe, közreműködése, környezetvédelmi hatástanulmány ismérvei.
Egyéb szakhatóságok 

Szerző: Deutsch Mária
 
 
 
 

1.16. Műemlékvédelem

A műemléki hatóság szervezeti rendszere, feladatai.
A műemlékvédelem célja, szervezeti felépítése, műemlékké nyilvánítás rendje.
A Világörökség, a helyi építészeti örökség védelméről szóló jogszabályi előírások.
A helyi védelem. 

 
 
 
 

1.17. Az európai közösségi jog

Általános szabályok
Szakmagyakorlásra vonatkozó irányelvek
frissítés: 2013.06.10  Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

1.18. Tervpályázat, közbeszerzés

A tervpályázat szabályai, kapcsolata a közbeszerzési eljárással, az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményei. 
Szerző: Enczi János
 
 
 
 

1.19. Településrendezés

Az OTÉK 2008. évi módosításai:
- a településszerkezeti és településfelhasználási változások
- szabályozási - szabályzati és tervi - válzozások
- egyéb változások
Szerző: Körmendy Imre
 
 
 
 

1.20. A szakmai kamarák

Hatáskör
Szervezeti rend
frissítés: 2013.06.10  Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

1.21. Az építésügyi szakmagyakorlás általános követelményei

Szakirányú végzettség és gyakorlat
Jogosultsági vizsga
Névjegyzékbe vétel
Továbbképzés 

frissítés: 2013.06.10  Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

1.22. A tervtanácsok jogállása, szerepe, kamarai tervtanácsok

A régi és az új jogszabály összehasonlítása
Megállapítások
Szerző: Vajai Tamás DLA
 
 
 
 
2. Pénzügyi ismeretek
 

2.1. Számlázás

Számlakiállítás szabályai, teljesítés
Szerző: Farkas Alexandra
 
 
 
 

2.2. Díjszámítás

A MÉK Ajánlott Díjszámítási Szabályzatának főbb rendelkezései.
Az ajánlott díjszabás rendszere, díjalapérték és idő alapú elszámolás. 
frissítés: 2013.05.13  Szerző: Dulácska Zsolt
 
 
 
 

2.3. A fordított adózás

Fordított ÁFA fizetés kérdése, értelmezése, eljárási szabályok
Szerző: Farkas Alexandra
 
 
 
 

2.4. Tevékenységi osztályozás

Építésügyi szakmagyakorlás TEÁOR besorolásai

Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 
3. Szabvány - és minőségügyi ismeretek
 

3.1. A szabvány

Fogalma, célja, szintjei
Alkalmazása
 
 
 
 

3.2. Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok

Az alapvető követelményekhez kapcsolódó szabványcsoportok.

 
 
 
 

3.3. Akadálymentes építészet

Az akadálymentes és az egyetemes tervezés fogalma, alapelvei, kapcsolata
Az akadálymentesség jogi szabályozása
Az egyenlő esélyű hozzáférés eszméje
Fogyatékossági csoportok és igényeik az épített környezettel szemben
Akadálymentesítésre vonatkozó általános követelmények, előírások
Közterületek akadálymentesítésének műszaki feltételei
Az épület akadálymentes használatával összefüggő követelmények
frissítés: 2013.08.08  Szerző: Pandula András
 
 
 
 

3.4. Minőségi irányítás - ISO vagy nem ISO

Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás
 
 
 
 

3.5. A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei

Nemzetközi és európai szervezetek
A szabványosítás szervezete, működési rendje, eljárása
 
 
 
 

3.6. A műszaki szabályozás rendszere

A CE jelölés
Vállalati és szakmai szabványosítás
Az építési termékek megfelelőségével összefüggő feladatok
A nemzeti szabványok keresése

 
 
 
 

3.7. Az építési termékekre vontakozó EU szabályozás

A 89/106/EGK irányelv
A szabványokra való hivatkozások

 
 
 
 

3.8. Építési termékek alapvető követelményeire vonatkozó hazai szabályozás

Megfelelőségi -igazolás, -tanusítvány, -nyilatkozat
Minőségi reklamáció

 
 
 
 

3.9. Munkavédelmi ismeretek

Célja, feladata
Szervezete, hatóságai
Munkavédelmi bírság
Munkavédelmi és munkabiztonsági előírások
frissítés: 2013.06.23  Szerző: Kovács Imre
 
 
 
 
4. Javasolt joganyagok
 

4.1. Jogszabálylista

Jogszabálylista
frissítés: 2013.06.10  Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

4.2. Jogszabályváltozások

Jogszabályváltozások 2009. október 1. -től
frissítés: 2011.06.06  Szerző: Dr. Gáts Andrea
 
 
 
 

4.3. Összeférhetetlenség

Összeférhetetlenségi táblázat
frissítés: 2013.04.18  Szerző: Dr. Gáts Andrea