Csak bejeletkezést követően lehet megrendelni a távoktatást!
Jelentkezzen be vagy ha még nincs hozzáférése regisztáljon.

www.epitesztovabbkepzo.hu

+36 1 784 1791, +36 30 647 1415

info@epitesztovabbkepzo.hu

 
 
 
eseménynaptár
 
2024 Július
hkszcspszv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

KÖTELEZŐ (JOGI) továbbképzés

 
kategória:  Kötelező továbbképzés
tananyag típus:  szöveges
 
bírálati kód:  2017/K/1
pontszám:  0p
díj:  15240 HUF
 
státusz:  aktív
 
 

Tisztelt Szakmagyakorló! Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Építész Kamara 35/2019. sz. Elnökségi határozatával a köztelező továbbképzés díját 2020.január 1-től 12.000Ft+Áfa-ra változtatta.

Kötelező (jogi) továbbképzés (266/2013 K.r.)

I. A továbbképzési ciklusban minden kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára egységesen teljesítendő témakörök:

I./1. Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei
I./2. A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei
I./3. Az építmény elhelyezését és kialakítását befolyásoló településfejlesztési és településrendezési eszközök rendszere.
I./4. A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre
I./5. Az építési termékek
I./6. Az energetikai követelmények
I./7. Az általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások

(Megjegyzés:
A miniszter által 2014. áprilisban megadott kötelező továbbképzési tematika II. fejezetei a Magyar Mérnöki Kamara kötelező továbbképzésén teljesíthetőek, amennyiben valakinek ezekhez a témakörökhöz köthető szakterületi jogosultsága van:
II. A továbbképzési ciklusban a kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára
szakmagyakorlási szakterületenként teljesítendő témakörök:
II./1. Az atomenergia alkalmazása
II./2. A közlekedési építményekre vonatkozó változások
II./3. A hírközlési építményekre vonatkozó változások
II./4. Vízgazdálkodási építményekre vonatkozó változások
II./5. Bányászati építményekre vonatkozó változások
II./6. Gáz- és olajipari építményekre vonatkozó változások
II./7. Energiaellátási építményekre vonatkozó változások)

Kötelező továbbképzés

  • Minden szakmagyakorlónak teljesítenie kell
  • A sikeres beszámoló vagy jogosultsági vizsga a jogosultság megszerzését követő, első továbbképzési időszakra mentesít a kötelező továbbképzés teljesítése alól a szakmagyakorlót (ennek tényét a jogosultság megállapításáról szóló határozat tartalmazza).
  • Az oktatás során felhasználható tematikát, tananyagot és az oktatókat is a minisztérium hagyta jóvá.

MÉK adatlap

Részletes tájékoztatás

 
 
1. Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei (2017/K/1) [2020.07.15]
 
1.1. AZ ÉPÍTMÉNY TÍPUSOK RENDSZERE (2020.07.15) frissítés: 2020-10-05

Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei
Az építésügy minden területére kiterjedően az építési folyamatot az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szabályozza. Az Étv. hatálya az építményekkel összefüggő követelményekre és tevékenységekre terjed ki.

- szerző:
 
2. A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei (2017/K/1)
 
2.1. SZABÁLYTALAN TEVÉKENYSÉGEK KÖRE AZ ÁLTALÁNOS ÉS A SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK KÖRÉBEN ÉS AZOK SZAKMAGYAKORLÓKAT ÉRINTŐ JOGKÖVETKEZMÉNYEI frissítés: 2017-01-16

A szabálytalan tevékenységek rendszere

Az építési folyamat során elkövethető szabálytalan tevékenységek körét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) az alábbi kategóriákba sorolja:

Szabálytalan a
a) jogszerűtlenül,
b) jogosulatlanul vagy
c) szakszerűtlenül
megkezdett és végzett tevékenység.

- szerző:
 
3. Az energetikai követelmények (2017/K/1) [2020.07.15]
 
3.1. Az energetikai követelmények kötelező képzés tananyaga MÉK tagok részére (2020.07.15.) frissítés: 2020-10-05

Az energetikai követelmények kötelező továbbképzés tananyaga a MÉK szakmagyakorlói részére, 2020.07.15.
Írta: Medgyasszay Péter PhD
Lektorálta: Szalay Zsuzsa PhD

Tartalom
1. Az épületenergetika jelentősége
2. Uniós és hazai az épületek energiahatékonyságával foglalkozó dokumentumok és jogszabályok áttekintése, amelyeket egy épület építésénél vagy felújításánál figyelembe kell venni
3. Épületekre vonatkozó energetikai követelmények rendszere – új épületekre vonatkozó követelmények, jelentős felújítás és kisebb felújítások követelményei, követelmények bővítésnél
4. Költség-optimum számítás és a közel nulla energiaigényű épületek szabályozásának elvi alapjai
5. Új épületek esetében alternatív energiaellátás elemzése
6. Energetikai tanúsítványok tartalma, felújítási ajánlások, költség-haszon számítás
7. Mikor kell tanúsítványt készíttetni? Hogyan lehet felhasználni?
8. A felújítási lehetőségek elemzése, értékelése
9. Az energetikai felújítások komplex, épületszerkezeti, tartószerkezeti, tűzvédelmi, és zajvédelmi összefüggései, tapasztalatai
10. Vonatkozó szabványok, rendeletek, ajánlott szakirodalom

- szerző:
 
4. A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre (2017/K/1)
 
4.1. A SZAKMAGYAKORLÓKRA ÉS TEVÉKENYSÉGÜKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK KÖRE frissítés: 2017-01-16

A szakmagyakorlási jogosultság rendszere

A szakmagyakorlási jogosultsági rendszer két fő pillére

  • a tevékenység megkezdésére és
  • a tevékenység folytatására

vonatkozó követelmények.

A szabályozás mindkét követelménycsoport tekintetében különbséget tesz aszerint, hogy természetes személy vagy cég kezdi meg és folytatja a jogosultsághoz kötött tevékenységet.

- szerző:
 
5. Az építési termékek (2017/K/1) [2020.07.15]
 
5.1. ÉPÍTÉSI TERMÉKEK AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK SZABÁLYOZÁSA (2020.07.15) frissítés: 2020-10-05

Az épített környezet vagyoni, szellemi-kulturális, az emberi életminőségre is visszaható jelentős érték, ezért indokolt, hogy építési termékek szintjén is legyen olyan szabályozás, amely az alapvető követelmények teljesítéséhez az építési termékek szintjén is támpontot ad az építési folyamat résztvevőinek.

Az építési termékekkel összefüggő szabályozásában jelentős változások történtek 2003-tól Magyarország uniós csatlakozásához kötődően, majd 2011-2013-től kezdődően az uniós CPR rendelet kiadását követően. Jelen összeállítás áttekintést ad a szabályozás előzményeiről és logikájáról, tárgyalja a hatályos szabályozás előírásait és lényegét, kitér az építési folyamat egyes szereplőinek (építtetőnek, építészeti-műszaki tervezőnek, tervezői művezetőnek, kivitelezőnek, felelős műszaki vezetőnek és műszaki ellenőrnek) az építési termék szabályozással összefüggő teendőire és felelősségére, valamint az ezt megalapozó jogszabályi helyekre.

- szerző:
 
6. Az általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások (2017/K/1)
 
6.1. ÁLTALÁNOS ÉS SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFORMÁKAT ÉRINTŐ MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS RÉGÉSZETI ELJÁRÁSOK frissítés: 2017-01-16

A műemlékvédelem a védelemre érdemes emlékek felkutatását, dokumentálását és a védett emlékek szakszerű és hiteles átörökítését tűzi ki célul, s ehhez választja meg az eszközöket, amelyek speciális és interdiszciplináris tudományos és szakmai hátteret feltételeznek.

- szerző: